07. november 2017

 

EN ISO 140001

Zaviedli sme systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001

Záleží na tom, aby naše podnikanie malo čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie. Preto sme sa rozhodli prispôsobiť naše firemné procesy norme EN ISO 14001, ktorá definuje požiadavky na systém environmentálneho manažmentu. Dňa 18.10.2017 sme na základe auditu získali od renomovanej spoločnosti LL-C certifikát o zhode s normou EN ISO 14001.

 

 

O skupine B·A·D

Skupina B·A·D sa spolu s viac ako 4 000 expertmi v Nemecku a Európe stará o 270 000 prevádzok s 4 miliónmi zamestnancov v najrozličnejších oblastiach prevencie. 2016 činil obrat 265,5 miliónov eur. B·A·D GmbH tým so svojimi európskymi dcérskymi spoločnosťami TeamPrevent patrí k najväčším európskym poskytovateľom prevenčných služieb (ochrana pri práci, zdravie, bezpečnosť, personál). Hĺbka služieb siaha od individuálnych projektov až po komplexné opatrenia outsourcingu. Portfólio skupiny sa dopĺňa rozmanitými ponukami v oblasti konzultácií, ďalšieho vzdelávania a certifikácie.