Referencie

 

    V našom portfóliu máme vyše 350 klientov z rôznych odvetví a priemyselných sektorov. Od malých a stredných spoločností až po najväčšie medzinárodné korporácie.

 

 

Vybraní klienti z oblasti štátnych inštitúcií

Ministerstvo hospodárstva SR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad vlády Slovenskej republiky
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
Štátna školská inšpekcia
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mestská časť Bratislava Rača
Obchodná akadémia Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mesto Komárno
Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.