Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je na základe osvedčenia č. BTS-1176/07 zo dňa 15.11.2007 oprávnená zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu (BOZP) v plnom rozsahu. Tiež zabezpečuje služby požiarnej ochrany (PO) prostredníctvom požiarnych technikov.

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail