Merania

V súbehu s prednáškovou činnosťou alebo po jej ukončení, vykonáva osobitne odborný pracovník spoločnosti TeamPrevent Santé objektívne merania indikátorov zdravotného stavu u pracovníkov.

 

V rámci dní zdravia je možné vykonať nasledovné individuálne merania:

 • Meranie systolického a diastolického krvného tlaku so zameraním na riziko hypertenzie
 • Antropometrické vyšetrenia (výška, váha, pás, boky), následne interpretácia BMI (Body Mass Indexu) a výpočet WHR indexu z hľadiska rizika abdominálnej obezity a metabolického syndrómu
 • Meranie podielu telesného tuku v % tukovým analyzátorom
 • Hodnotenie koncentrácie toxického plynu CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov. Meranie sa uskutočňuje špecializovaným prístrojom Smokerlyzer
 • Biochemické vyšetrenie glykémie
 • Meranie hladiny celkového cholesterolu
 • Meranie hladiny kyseliny močovej z krvi
 • Meranie priechodnosti ciev dolných končatín
 • Skríningové vyšetrenie zraku pomocou špecializovaného prístroja Visiolite
 • EKG vyšetrenie
 • Ďalšie vyšetrenia podľa vašich požiadaviek

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail