Meranie fyzickej záťaže

Podľa § 38 predmetného zákona je zamestnávateľ povinný v rámci ochrany zdravia pred fyzickou záťažou zabezpečiť pre zamestnancov posúdenie fyzickej záťaži pri práci.

 

Meranie fyzickej záťaže vykonáva odborný pracovník spoločnosti TeamPrevent Santé. Pre objektívne hodnotenie jednej pracovnej činnosti vykonávame merania u 4 zapracovaných zamestnancov. Dvoch zamestnancov hodnotíme pomocou meracích prístrojov „Polar“ a dvoch zamestnancov pomocou meracích prístrojov „EMG Holter“ (ak sa hodnotí aj lokálna svalová záťaž).

 

Na základe získaných údajov vieme interpretovať výsledky aj s návrhom opatrení na elimináciu zvýšených fyzických nárokov osôb počas pracovnej činnosti.

 

Súčasťou hodnotenia fyzickej záťaže je aj:

  • Hodnotenie pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov, ktoré vykonávame ako biomechanickú analýzu
  • Časová snímka práce
  • Hodnotenie práce s bremenami
  • Identifikácia nebezpečenstva
  • Podrobný popis pracovných činností
  • Charakteristika rizika s návrhom kategorizácie prác a fotodokumentácia.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail