Priebeh merania

Odborný pracovník TeamPrevent Santé podobne ako pri meraní pomocou prístroja EMG Holter pred začiatkom pracovnej zmeny nasadí konkrétnym zamestnancom prístroj Polar s príslušnými snímačmi. Po ukončení 4, 8, alebo 12 hodinového merania, získané fyziologické údaje sledovaných parametrov sa vyhodnotia podľa platnej legislatívy. Z vyhodnotených výsledkov z merania sa vypracuje protokol.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail