Nemedicínska časť služieb PZS

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosti Pracovnej zdravotnej služby v plnom rozsahu na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL-5000/2006-Oj. Spĺňa všetky zákonné požiadavky na vykonávanie tejto činnosti. Zamestnáva potrebný personál z medicínskej a nemedicínskej oblasti, ktorý je potrebný na zabezpečenie komplexného systému Pracovnej zdravotnej služby.

 

V nemedicínskej časti vykonávame pre klientov najmä:

  • Vstupný audit pracovných priestorov;
  • Vstupné posúdenie zdravotných rizík;
  • Skríningové merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky);
  • Spracovanie kategorizácie pracovných činností;
  • Definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci;
  • Vypracovanie dokumentácie: Vstupný audit, posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia pracovných činností;
  • Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy;
  • Periodické prehodnotenie zdravotných rizík (podľa platnej legislatívy).

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail