Výhody spolupráce so spoločnosťou TeamPrevent Santé

  • Disponujeme celoeurópskym „KNOW – HOW“ v oblasti pracovnej medicíny
  • Zamestnávame špičkových odborníkov v medicínskej a nemedicínskej oblasti
  • Všetky činnosti vykonávame v súlade s aktuálne platnou legislatívou a vždy v dostatočnom predstihu informujeme klientov o zmenách v legislatíve
  • Vlastníme certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 pre predmet činnosti Pracovná zdravotná služba a vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • Na objednávanie na lekárske prehliadky máme zriadené vlastné Call Centrum
  • Disponujeme zmluvnou sieťou lekárov a zdravotníckych zariadení vo viac ako 80 lokalitách na Slovensku
  • Na organizáciu lekárskych prehliadok vo vzťahu práci využívame okrem Call Centra špecializovaný systém WORK – FLOW
  • Klientom poskytujeme aplikáciu „Firemná zóna“.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail