Školenia prvej pomoci

 

Rozsah školenia prvej pomoci

 1. Fyziológia vitálnych funkcií
 2. Základné princípy kardiopulmonálnej resuscitácie /KPR/
 3. Manipulácia s postihnutým, stabilizovaná, protišoková poloha
 4. Nepriechodnosť dýchacích ciest a jej riešenie, KPR u detí
 5. Závažné krvácania, stabilizácia zlomenín
 6. Šok, protišokové opatrenia 5xT
 7. Utopenie, úraz elektrickým prúdom
 8. Popálenie, poleptanie
 9. Kŕčové stavy, epilepsia
 10. Cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, diabetes mellitus
 11. Alergické reakcie
 12. Praktický výcvik KPR, riešenie modelových situácií

 

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 

Kontaktný formulár

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail