Akreditovaný kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z19765-2017-OZdV zo dňa 29.4.2017 je spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. oprávnená vykonávať akreditovaný "Kurz prvej pomoci" na pracoviskách v Žiline a Bratislave.

 

Našim cieľom je naučiť každého účastníka kurzu poskytnúť prvú pomoc každému, kto sa dostane do život ohrozujúcej situácie. Zabezpečiť kurz prvej pomoci na úrovni európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti, informácie o najnovších trendoch a odporúčaniach v oblasti poskytovania prvej pomoci, teoretický prehľad ako postupovať v prípade vzniku nepredvídateľnej, život ohrozujúcej situácie a naučiť praktické zručnosti na zvládnutie konkrétnych život a zdravie ohrozujúcich situácií.

 

Dĺžka akreditovaného kurzu je stanovená na 8,67 vyučovacích hodín, pričom teoretická časť je v trvaní 3 vyučovacích hodín a praktická časť je v trvaní 5,67 vyučovacej hodiny. Podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. je maximálny možný počet 15 účastníkov na jednom kurze.

8,67 vyučovacích hodín (3h teoretická časť, 5,67h praktická časť)

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail