Firemná zóna

Firemná zóna spoločnosti TeamPrevent Santé je aplikácia, ktorú sme začali vyvíjať na základe dopytu klientov i zo skúseností z privátnej sféry. Prvá verzia bola sprístupnená našim individuálnym klientom a následne ju teraz vieme poskytnúť aj Vám, ako potenciálnemu firemnému klientovi.

 

Základné funkcie Firemnej zóny TeamPrevent Santé:

  • Objednávanie na lekárske prehliadky vo vzťahu k práci: Možnosť zadať on – line požiadavku do Call Centra TeamPrevent Santé na zabezpečenie lekárskej prehliadky
  • Aktuálna databáza zamestnancov 24 hodín denne: Databáza okrem základných údajov o zamestnancoch obsahuje aj jednotlivé zdravotné riziká a osobitné predpisy u každého zamestnanca
  • Sledovanie periodicity lekárskych prehliadok: Klient má možnosť sledovať periodicitu lekárskych prehliadok podľa jednotlivých rizík a osobitných predpisov
  • Vedenie a archivácia dokumentácie: Klient má možnosť ukladania dokumentácie u každého zamestnanca (napríklad naskenovaný posudok), ako aj dokumentáciu týkajúcu sa hygienickej oblasti (kategorizácia, správy z auditov, ..)
  • Prehľad o vykonaných a naplánovaných lekárskych prehliadkach: Klient má k dispozícií prehľad o vykonaných a naplánovaných lekárskych prehliadkach
  • Export údajov: Z aplikácie Firemná zóna je možnosť kedykoľvek exportovať (súbor .xls)všetky údaje vrátane databázy zamestnancov, zoznamov zamestnancov, ktorým konči platnosť lekárskej prehliadky, ako aj zoznam naplánovaných a uskutočnených prehliadok
  • Vedenie a aktualizácia databázy: Klient má možnosť editovať databázu ručne (editácia, vkladanie a vyradenie zamestnancov), alebo pomocou importu údajov. Import údajov vykonáva spoločnosť TeamPrevent Santé, ale existuje aj možnosť aktualizácie zo strany klienta

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS)

+421 373222 222