Firemná zóna

Prvá verzia Firemnej zóny zo začiatku roka 2015 bola špecializovaná na pracovnú zdravotnú službu - zahŕňala evidenciu lekárskych prehliadok, objednávanie na lekárske prehliadky a evidenciu dokumentácie.

 

Vzhľadom k požiadavkám klientov sme rozšírili v roku 2017 možnosti Firemnej zóny aj o sledovanie periodicity základných školení na BOZP a PO, ako aj iných špecializovaných školení, napríklad vedenie motorových vozíkov, obsluha plynových, tlakových, zdvíhacích a iných zariadení, prípadne školení prvej pomoci.

 

Prostredníctvom Firemnej zóny vieme sledovať periodicitu základných odborných školení, ako aj aktualizačné prípravy na jednotlivé školenia. Za predpokladu, že klient spolupracuje s našou spoločnosťou aj v oblasti BOZP a PO, je možné dané školenia objednať rovnakou formou ako lekárske prehliadky. Samozrejmosťou je evidencia dokumentácie BOZP a PO, export údajov a iné.

 

Popis užívateľských funkcií firemnej zóny

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222