Аktuálne informácie

B·A·D GmbH vydáva 4 krát ročne firemný časopis, ktorý obsahuje zaujímavé články o najnovších úspechoch a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia. Časopis je vyhotovený v tlačenej podobe a distribuovaný vlastným zamestnancom,  klientom a záujemcom.