Celoročná zdravotná starostlivosť

Služby celoročnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujeme v Bratislave Ružinovskej poliklinike. Klient využíva v prípade potreby ambulancie lekára prvého kontaktu (praktický lekár pre dospelých, detský lekár) a všetky špecializované ambulancie.

 

Zhrnutie hlavných oblastí poskytovania celoročnej zdravotnej starostlivosti

  • Ambulantná primárna zdravotná starostlivosť prostredníctvom svojho lekára prvého kontaktu
  • Ambulantná sekundárna zdravotná starostlivosť v špecializovaných ambulanciách
  • Zabezpečovanie očkovania
  • Výpisy zo zdravotnej dokumentácie
  • Lekárske potvrdenia od lekára prvého kontaktu
  • Na výber 6 balíkov celoročnej zdravotnej starostlivosti

 

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail