Zriadenie ambulancie pracovného lekára u klienta

Spoločnosť TeamPrevent Santé vie zabezpečiť pre svojich klientov na PZS v prípade záujmu a priestorových možností klienta zriadenie ambulancie Pracovného lekára priamo v priestoroch klienta. Zabezpečíme formálnu stránku ambulancie vo forme vypracovania dokumentácie (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva). Zároveň vie navrhnúť vybavenie ambulancie vrátane nákresu s rozmiestnením vybavenia ambulancie (nábytok, prístrojové vybavenie). Zabezpečujeme materiálne vybavenie ambulancie (nábytok, liečivá), prístrojového vybavenia (EKG, Spirometria, Audiomomeria, Audiokomora), montáž a inštaláciu. 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail