Naša filozofia

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. ako rodinne založený podnik s Európskym materským zázemím sa správa na trhu vždy transparentne a čestne, s maximálnym dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb pri snahe o zachovanie vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

 

Na uplatnenie tejto navonok jednoduchej filozofie využívame rozličné nástroje a hodnoty.

 

Zázemie

 • Rodinné vzťahy s celoeurópskym know-how sú zárukou čo možno najlepšej úrovne poskytovaných služieb.
 • Dôraz na výber kvalitných a oddaných pracovníkov, ktorí sa vedia stotožniť s poslaním a filozofiou našej spoločnosti.
 • Kvalitné pracovné prostredie tvorí spokojný personál, ktorý našu filozofiu aplikuje v praxi.
 • Prepracovaný informačný systém v spojení s kvalitným personálom prináša vyššiu úroveň poskytovaných služieb do celého trhového segmentu.

 

 

Prístup ku klientom

 • Každý klient či obchodný partner je pre nás dôležitý.
 • Férová a transparentná spolupráca je pre nás dôležitá. 
 • Jednotne nastavený systém poskytovania služieb pre každého s individuálnym prístupom na jeho aplikovanie.
 • Maximálna snaha o splnenie individuálnych požiadaviek klienta pri zachovaní integrity našej spoločnosti.

 

 

Hodnoty

 • Prispieť k zdraviu a bezpečnosti našich klientov je našim spoločenským poslaním.
 • Organizovanosť a spoľahlivosť u našich pracovníkov a zmluvných partnerov je našou najväčšou prioritou.
 • Napredovanie a zlepšovanie našich služieb je našou každodennou úlohou.
 • Orientácia na zákazníka nie je pre nás iba veta na papieri.
 • Vplyv našej spoločnosti na životné prostredie minimalizujeme uplatňovaním ISO 14 001.
 • Nie! klientelizmu a korupcii je pre nás samozrejmosťou.

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222