Ambulancia pracovného lekára Žilina

Ambulancia pracovného lekára TeamPrevent Santé Žilina sa nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch na prízemí vedľa recepcie v budove Domu odborov v Žiline, dostanete sa k nám hlavným vchodom, ktorý sa nachádza spredu Domu odborov.

 

V ambulancii zabezpečujeme okrem štandardných prehliadok aj rozšírené vyšetrenia ako sú: EKG vyšetrenie, laboratórne odbery, spirometria, audiometria a očné vyšetrenie pomocou špecializovaného prístroja VISIOLITE. Ďalšie odborné vyšetrenia zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných odborných ambulancií.

 

Klienti sú na lekárske prehliadky objednávaní na presne stanovený termín. Čas strávený medzi jednotlivými vyšetreniami môžu klienti stráviť vo vkusne zariadenej čakárni, kde sa majú možnosť občerstviť vodou, prípadne kávou.

 

Adresa:

Antona Bernoláka č. 51

010 01 Žilina

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222