Audiometria a foniatria

V rámci Audiometrickej a foniatrickej ambulancie zabezpečujeme:

  • vyšetrenie normálneho a chorobne poškodeného sluchu
  • zistenie stupňa poškodenia sluchu
  • lokalizáciu poškodenia
  • preventívne vyšetrenia sluchu u ľudí pracujúcich v rizikovom hluku
  • audiometriu

 

Na vyšetrenia sa používa:

  • Prahová tónová audiometria (PTA)
  • Súbor testov na špecifikovanie zistenej poruchy
  • Vyšetrenie straty sluchu pre reč (SSA)

 

 

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222