Bezpečnostnotechnická služba (BTS) a ochrana pred požiarmi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Požiarna ochrana

Radi Vám pomôžeme vybudovať funkčný systém BOZP a OPP, ktorý si vyžaduje legislatíva SR a ktorý Vám zabezpečí primeranú úroveň bezpečnosti práce na vašich pracoviskách. Úlohou takéhoto systému je chrániť zamestnancov zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnanca tak aj zamestnávateľov pred sankciami štátnych úradov, pred súdnymi spormi a regresmi pri pracovných úrazoch, chorobách z povolania a pod.

 

Ponúkame Vám nasledujúce kategórie služieb:

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail