Cieľ merania

Cieľom merania je posúdenie celkovej fyzickej záťaže zamestnancov počas 4, 8, alebo 12 hodinovej pracovnej zmeny, v závislosti od zmennosti prevádzky a od druhu vykonávaných pracovných činností. Sledujú a hodnotia sa: 

 

 • Celková fyzická záťaž zamestnancov (hodnotí sa energetický výdaj, zmenová srdcová frekvencia podľa veku a pohlavia)
 • Meranie hodnôt lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov
 • Hodnotenie pracovných polôh z hľadiska fyziológie práce
 • Hodnotenie faktorov, súvisiacich s rizikom poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Hodnotenie smerných hmotnostných hodnôt oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien. 

Súčasťou hodnotenia je aj: 

 • Hodnotenie pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov, ktoré vykonávame ako biomechanickú analýzu
 • Časová snímka práce
 • Hodnotenie práce s bremenami
 • Identifikácia nebezpečenstva
 • Podrobný popis pracovných činností
 • Charakteristika rizika s návrhom kategorizácie prác a fotodokumentácia.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail