Meranie pomocou prístroja EMG Holter

Jednou z najpresnejších metodík na hodnotenie celkovej fyzickej záťaže počas pracovnej činnosti je meranie pomocou prístroja „EMG Holter“. Prostredníctvom tohto prístroja sa meria lokálna svalová záťaž metódou integrovanej elektromyografie (EMG) exponovaných malých svalových skupín horných končatín. Na základe nameraných hodnôt vieme objektívne posúdiť ergonomické možnosti pracoviska, výsledkom čoho je eliminácia vzniku organických zmien jednotlivých telových systémov. Meranie pomocou prístroja EMG Holter je určené na objektivizáciu fyziologických parametrov, a to kontinuálnym sledovaním fyzickej záťaže a následným spracovaním nasnímaných fyziologických dát (holter srdcovej frekvencie a biopotenciálov exponovaných svalových skupín – metóda integrovanej myografie). 

 

V rámci merania integrovanej EMG sa hodnotí pracovná činnosť zamestnanca ako komplexne vykonávaná činnosť v rozsahu celej pracovnej zmeny. Meranie je zamerané na záťaž malých svalových skupín predlaktia, zápästia alebo dlaní pri jednotlivých pracovných úkonoch. 

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail