Informačný systém WORK-FLOW

Komplexná organizácia zdravotnej starostlivosti v systéme WORK–FLOW:

  • Plánovanie a organizácia preventívnych prehliadok v zmluvnej siete lekárov TeamPrevent Santé;
  • Objednávanie preventívnych prehliadok na presne stanovený termín;
  • Evidencia lekárskych prehliadok v štatistikách systému. Štatistiky sú generované podľa lokality klienta, vyšetrujúceho lekára, obdobia, konkrétnych typov vyšetrení alebo odborností lekárov;
  • Systém „sleduje“ periodicitu lekárskych prehliadok. Na základe pripomienky zo systému operátor Call Centra kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín lekárskej prehliadky;
  • Automatizované zasielanie vyplnených lekárskych posudkov na e-mail klienta, alebo priamo vyšetrujúcemu lekárovi podľa aktuálne platnej legislatívy. V posudku sú doplnené kompletné údaje o zamestnancovi, zamestnávateľovi, zdravotné riziká a príslušné osobitné predpisy;
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami o plánovanej lekárskej prehliadke (meno lekára, termín prehliadky, druh prehliadky, informácia o lekárskych posudkoch, kontaktné údaje, mapa k zdravotníckemu zariadeniu, fotografia zdravotníckeho zariadenia, rozsah lekárskej prehliadky v samostatnom súbore, ...);
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov v Anglickom jazyku; Notifikácia formu SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní lekárskej prehliadky, ako aj 1 deň pred uskutočnením PLP).

 

Komplexná organizácia školení BOZP a iných školení v systéme WORK – FLOW

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222