Informačný systém WORK-FLOW

Informačný systém „WORK – FLOW„ je jedinečný systém organizovania zdravotnej starostlivosti.

Zabezpečuje kompletnú evidencia zamestnancov a ich možné procesné vedenie medzi lekármi a spoločnosťou TeamPrevent Santé

 

Evidencia všetkých výkonov (lekárske preventívne prehliadky, odborné vyšetrenia, očkovania, ..) v štatistikách systému „WORK – FLOW“. Štatistiky sú generované podľa lokality klienta, vyšetrujúceho lekára, obdobia, konkrétnych typov vyšetrení alebo odborností lekárov

 

Systém WORK–FLOW „pripomína“, resp. „sleduje“ koniec platnosti posudkov o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, resp. periodicitu lekárskych prehliadok. Na základe nepokrytých rizík zo systému WORK – FLOW operátor Call Centra priamo kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín lekárskej prehliadky

 

Automatizované zasielanie generovaných e-mailov s presnými inštrukciami o plánovanej lekárskej prehliadke (meno lekára, termín prehliadky, druh prehliadky, informácia o posudkoch o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, kontaktné údaje, mapa k zdravotníckemu zariadeniu, fotografia zdravotníckeho zariadenia, …)

 

Automatizované zasielanie vyplnených posudkov o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti na e-mail klienta podľa aktuálne platnej legislatívy. V posudku sú doplnené kompletné údaje o zamestnancovi, zamestnávateľovi a sú v ňom doplnené aj riziká na základe kategorizácie pracovných činností

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS)

+421 373222 222