BOZP služby vo WORK-FLOW

Komplexná organizácia školení BOZP a iných školení v systéme WORK – FLOW:

  • Plánovanie a organizácia školení BOZP a iných školení na pracovisku klienta;
  • Objednanie školiteľa na pracovisko klienta;
  • Evidencia všetkých školení v štatistikách systému. Štatistiky sú generované podľa klienta, školiteľa, obdobia, a konkrétnych školení;
  • Systém „sleduje“ periodicitu školení BOZP a iných špecializovaných školení. Na základe pripomienky zo systému operátor Call Centra kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín školenia;
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami ku školeniu (meno školiteľa, miesto školenia, termín školenia, druh školenia, kontaktné údaje);
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov v Anglickom jazyku;
  • Notifikácia formu SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní školenia, ako aj 1 deň pred uskutočnením školenia).

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222