Zriadenie ambulancie pracovného lekára u klienta na PZS

V prípade záujmu a priestorových možností klienta vieme pre našich klientov na PZS zabezpečiť zriadenie ambulancie pracovného lekára priamo v ich priestoroch. Navrhneme vybavenie ambulancie vrátane nákresu s rozmiestnením vybavenia ambulancie (nábytok, prístrojové vybavenie).

Zabezpečujeme:

  • Formálnu stránku ambulancie vo forme vypracovania dokumentácie (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva SR)
  • Materiálne vybavenie ambulancie (nábytok, liečivá)
  • Prístrojové vybavenia (EKG, spirometria, audiometer, audiokomora)
  • Montáž a inštaláciu

Ukážka pôdorysu ambulancie u klienta s prípravovňou a čakárňou