Kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S18172-2022-OZV-10 Z054019-2022-OZV zo dňa 20.7.2022 sme oprávnení vykonávať akreditovaný „Kurz prvej pomoci“ na výučbových miestach:

  • Bratislava (Drieňová 27, 826 56 Bratislava)
  • Nitra (Štúrova 72, 949 01 Nitra)
  • Žilina (Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina)
  • Liptovský Mikuláš (Garbiarka 4417, 031 01 Liptovský Mikuláš)
  • Košice (Letná 9/27, 043 14 Košice)

Naším cieľom je naučiť každého účastníka kurzu poskytnúť prvú pomoc každému, kto sa dostane do život ohrozujúcej situácie, zabezpečiť kurz na úrovni európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti, informácie o najnovších trendoch a odporúčaniach v oblasti poskytovania prvej pomoci, teoretický prehľad ako postupovať v prípade vzniku nepredvídateľnej a život ohrozujúcej situácie a naučiť praktické zručnosti na zvládnutie konkrétnych život a zdravie ohrozujúcich situácií.­­­­


­Priebeh kurzu prvej pomoci

Dĺžka akreditovaného kurzu je stanovená na 8,67 vyučovacích hodín, pričom teoretická časť je v trvaní 3 vyučovacích hodín a praktická časť je v trvaní 5,67 vyučovacej hodiny.  Podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. je maximálny možný počet 15 účastníkov na jednom kurze.


Profesionálne vybavenie každého  inštruktora prvej pomoci pozostáva z:


Teoretická časť kurzu už aj formou E-learningu

Teoretickú časť kurzu prvej pomoci môžete absolvovať aj interaktívnym spôsobom prostredníctvom aplikácie, a to priamo z pohodlia vášho domova. Teoretická časť kurzu je zakončená testovacími otázkami. Vaše výsledky sa zaznamenajú do databázy a vám už stačí iba absolvovať  praktickú časť kurzu prezenčne. Po absolvovaní obidvoch častí vám vystavíme potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci.