Kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00849-2018-OZdV-5 zo dňa 12.2.2018 sme oprávnení vykonávať akreditovaný „Kurz prvej pomoci“ na pracoviskách v Žiline, v Nitre, v Dunajskej Strede, v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave.

Naším cieľom je naučiť každého účastníka kurzu poskytnúť prvú pomoc každému, kto sa dostane do život ohrozujúcej situácie, zabezpečiť kurz na úrovni európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti, informácie o najnovších trendoch a odporúčaniach v oblasti poskytovania prvej pomoci, teoretický prehľad ako postupovať v prípade vzniku nepredvídateľnej a život ohrozujúcej situácie a naučiť praktické zručnosti na zvládnutie konkrétnych život a zdravie ohrozujúcich situácií.

Priebeh kurzu prvej pomoci

Dĺžka akreditovaného kurzu je stanovená na 8,67 vyučovacích hodín, pričom teoretická časť je v trvaní 3 vyučovacích hodín a praktická časť je v trvaní 5,67 vyučovacej hodiny.  Podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. je maximálny možný počet 15 účastníkov na jednom kurze.

Profesionálne vybavenie každého  inštruktora prvej pomoci pozostáva z:

Teoretická časť kurzu už aj formou E-learningu

Teoretickú časť kurzu prvej pomoci môžete absolvovať aj interaktívnym spôsobom prostredníctvom aplikácie, a to priamo z pohodlia vášho domova. Teoretická časť kurzu je zakončená testovacími otázkami. Vaše výsledky sa zaznamenajú do databázy a vám už stačí iba absolvovať  praktickú časť kurzu prezenčne. Po absolvovaní obidvoch častí vám vystavíme potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci.