Moderné e-learningové vzdelávanie

Ponúkame vám školenia BOZP formou e-learningu od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. E-learningové vzdelávanie je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Náš e-learning je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom.

Výhody

 • Ekonomický, rýchlejší, pútavejší, adresnejší a efektívnejší spôsob vzdelávania
 • Pozvanie formou generovaného e – mailu
 • Názorné ukážky prostredníctvom textov, obrázkov, animácií a videí
 • Jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet
 • Možnosťou rozdelenia školenia na viacero častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca
 • Overenie vedomostí formou testu
 • Školenie je možné absolvovať v slovenčine a v angličtine
 • Prepojenie na legislatívne predpisy
 • Prehľadnosť systému vzdelávania BOZP v spoločnosti
 • Sledovanie periodicity opakovaných školení a pripomenutie prostredníctvom Call Centra
 • Zaslanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia na e – mail zamestnanca

Technické požiadavky

 • Pripojenie na internet
 • Zvukový výstup
 • Adobe flash player
 • Prehliadač pdf dokumentov

E-learningové kurz poskytuje

 • Logickú postupnosť školenia po kapitolách
 • Využívanie efektívnych nástrojov ako videá, animácie, simulácie, kombinácie zvukového a textového výkladu
 • Záverečné overenie vedomostí testom
 • Generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia