E-learningové vzdelávanie

E-learningové vzdelávanie je atraktívna forma vzdelávania, ktorá navyše šetrí čas zamestnancov.  Vzdelávanie formou e-learningu je zaujímavejšie, pútavejšie, adresnejšie a efektívnejšie. Po absolvovaní vzdelávania sa overia vedomosti testom a zašle sa záznam o absolvovaní na e–mail zamestnanca. Po kliknutí na príslušný obrázok sa Vám zobrazí ukážka daného e-learningu.

Výhody

 • Overenie vedomostí formou testu
 • Školenie je možné absolvovať v slovenčine a v angličtine
 • Prepojenie na legislatívne predpisy
 • Prehľadnosť systému vzdelávania BOZP v spoločnosti
 • Sledovanie periodicity opakovaných školení a pripomenutie prostredníctvom Call Centra
 • Zaslanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia na e – mail zamestnanca
 • Ekonomický, rýchlejší, pútavejší, adresnejší a efektívnejší spôsob vzdelávania
 • Pozvanie formou generovaného e – mailu
 • Názorné ukážky prostredníctvom textov, obrázkov, animácií a videí
 • Jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet
 • Možnosťou rozdelenia školenia na viacero častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca

E-learningové kurzy poskytujú

 • Logickú postupnosť školenia po kapitolách
 • Využívanie efektívnych nástrojov ako videá, animácie, simulácie, kombinácie zvukového a textového výkladu
 • Záverečné overenie vedomostí testom
 • Generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia