Organizovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

Prostredníctvom vlastného Call Centra a informačného systému zabezpečíme pre klientov

  • Objednávanie preventívnych prehliadok na presne stanovený termín v rámci celej Slovenskej republiky
  • Evidenciu lekárskych preventívnych prehliadok v štatistikách systému WORK – FLOW.. Štatistiky sú generované podľa lokality klienta, vyšetrujúceho lekára, obdobia, konkrétnych typov vyšetrení alebo odborností lekárov
  • Sledovanie periodicity lekárskych prehliadok
  • Automatizované zasielanie vyplnených lekárskych posudkov na e-mail klienta, alebo priamo vyšetrujúcemu lekárovi podľa aktuálne platnej legislatívy. V posudku sú doplnené kompletné údaje o zamestnancovi, zamestnávateľovi, zdravotné riziká a príslušné osobitné predpisy
  • Notifikáciu formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami o plánovanej lekárskej prehliadke (meno lekára, termín prehliadky, druh prehliadky, informácia o lekárskych posudkoch, kontaktné údaje, mapa k zdravotníckemu zariadeniu, fotografia zdravotníckeho zariadenia, rozsah lekárskej prehliadky v samostatnom súbore, ...) v slovenskom alebo v anglickom jazyku
  • Notifikáciu formou SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní lekárskej prehliadky, ako aj 1 deň pred uskutočnením lekárskej prehliadky