ISO 9001

Sme transparentní a čestní, s maximálnym dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb pri snahe o zachovanie vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Pre zefektívnenie procesov sme zaviedli certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Tento certifikát je nielen symbolom serióznosti a stability voči našim klientom a obchodným partnerom, ale aj záväzkom do budúcnosti pre našu spoločnosť v neustálom zlepšovaní sa v nami poskytovaných službách.Kladieme dôraz na výber kvalitných a oddaných pracovníkov, ktorí sa vedia stotožniť s poslaním a filozofiou našej spoločnosti.

Kvalitné pracovné prostredie tvorí spokojný personál, ktorý našu filozofiu aplikuje v praxi.


Aj preto patríme medzi popredných poskytovateľov služieb pracovnej zdravotnej služby na Slovensku. Služby poskytujeme v súlade so systémom riadenia kvality ISO 9001.