Organizovanie školení BOZP, OPP a iné

Zabezpečujeme komplexnú organizáciu školení BOZP, OPP, CO a iných školení ako

  • Plánovanie a organizáciu školení BOZP, OPP, CO a iných školení na pracovisku klienta
  • Objednanie školiteľa na pracovisko klienta
  • Evidenciu všetkých školení v štatistikách systému WORK – FLOW. Štatistiky sú generované podľa klienta, školiteľa, obdobia, a konkrétnych školení
  • Sledovanie periodicity školení BOZP, OPP, CO a iných špecializovaných školení. Na základe pripomienky zo systému operátor Call Centra kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín školenia
  • Notifikáciu formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami ku školeniu (meno školiteľa, miesto školenia, termín školenia, druh školenia, kontaktné údaje)
  • Notifikáciu formou generovaných e-mailov v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • Notifikáciu formu SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní školenia, ako aj 1 deň pred uskutočnením školenia)