Preventívne programy pre dospelých

Preventívne programy sú hlavne zamerané na včasné odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení. Klienti absolvujú preventívny program (ďalej len „prehliadka“) po telefonickom dohovore s Call Centrom  podľa požiadavky klienta. Prehliadka z časového hľadiska trvá 3-4 hodiny. Po absolvovaní prehliadky klient obdrží poštou do 14 dní lekársku správu. Následne si telefonicky dohovorí termín ďalšej návštevy u lekára, ak je to potrebné vzhľadom na zdravotný stav klienta. Pri zistení zdravotných problémov zabezpečíme pre klienta ich riešenie, ak o to klient požiada. Akútne zdravotné problémy odhalené pri prehliadke sa riešia bezodkladne. Lekár pri zistení zdravotných problémov zabezpečí ich okamžité riešenie.


Preventívny program sa vykonáva v Bratislave v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Košiciach v Nemocnici Šaca. Klient má na výber z 3 programov v Bratislave a z 2 programov v Košiciach.

Preventívne programy z ktorých si môžete vybrať

a) Interné vyšetrenie

Anamnéza: Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.

Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.


b) Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.


c) Laboratórne vyšetrenia

Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, peňeňové a pankreatické enzýmy (BILT, ALT, AST, ALP, GMT), mineralogram (Na, CA, K,P)

Onkomarkery: U žien onkomarker Ca 125 a CEA od 45 rokov, u mužov onkomarker CEA a od 45 rokov onkomarker PSA

Vyšetrenie moču chemicky.


d) Sonografické vyšetrenie

Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín. Sonografické vyšetrenie prostaty, ak preventívny program absolvuje muž nad 50 rokov.


e) Dermatologické vyšetrenie:

Vyšetrenie je zamerané na onkologické ochorenia kože (mimoriadne zhubné nádory).


f) Urologické vyšetrenie

Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.


g) Gynekologické vyšetrenie

U žien, komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia.


h) Sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov

U žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie. Kde vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia indikácia, bude doplnené aj mamografické vyšetrenie.U žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov. Kde indikácia vyplynie z mamografického vyšetrenie, bude doplnené aj sonografické vyšetrenie.


 i) ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie

Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.


j) Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia,farbocitu, automatickej refrakcie. Vyšetrenie sa vykonáva vždy po „rozkvapkaní“.


 k) Test na okultné krvácanie v stolici – FOBT test

Vykonáva sa klientom mladším ako 50 rokov. Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom. Vykonáva sa tak, že klient po objednaní sa na preventívnu prehliadku, obdrží poštou FOBT test s inštrukciami na aplikáciu a následne vzorku podľa inštrukcií na vyhodnotenie. Následne obdrží poštou výsledok z tohto testu.


l) Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia
Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Sané a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky.2.1.1 Doplnkové vyšetrenia iba na základe indikácie a odporúčania lekára-internistu

a) Ergometrické vyšetrenie
Záťažové EKG sa vykonáva len na základe indikácie lekára – internistu


b) RTG pľúc a Spirometria
RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času, ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.


c) Spirometria je vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc.


d) Rektosigmoidoskopické vyšetrenie
Vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny. Vyšetrenie sa vykonáva u klientov nad 50 rokov, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientov mladších ako 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave – v dohodnutom dodatočnom termíne).

a) Interné vyšetrenie

Anamnéza: Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.

Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.


b) Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.


c) Laboratórne vyšetrenia

Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, peňeňové a pankreatické enzýmy (BILT, ALT, AST, ALP, GMT), mineralogram (Na, CA, K,P)

Onkomarkery: U žien onkomarker Ca 125 a CEA od 45 rokov, u mužov onkomarker CEA a od 45 rokov onkomarker PSA

Vyšetrenie moču chemicky.


d) Sonografické vyšetrenie

Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín. Sonografické vyšetrenie prostaty, ak preventívny program absolvuje muž nad 50 rokov.


e) Dermatologické vyšetrenie:

Vyšetrenie je zamerané na onkologické ochorenia kože (mimoriadne zhubné nádory).


f) Urologické vyšetrenie

Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.


g) Gynekologické vyšetrenie

U žien, komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia.


h) Sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov

U žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie. Kde vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia indikácia, bude doplnené aj mamografické vyšetrenie.U žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov. Kde indikácia vyplynie z mamografického vyšetrenie, bude doplnené aj sonografické vyšetrenie.


 i) ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie

Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.


j) Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia,farbocitu, automatickej refrakcie. Vyšetrenie sa vykonáva vždy po „rozkvapkaní“.


 k) Test na okultné krvácanie v stolici – FOBT test

Vykonáva sa klientom mladším ako 50 rokov. Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom. Vykonáva sa tak, že klient po objednaní sa na preventívnu prehliadku, obdrží poštou FOBT test s inštrukciami na aplikáciu a následne vzorku podľa inštrukcií na vyhodnotenie. Následne obdrží poštou výsledok z tohto testu.


l) Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia
Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Sané a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky.


m) ECHO (echokardiografia) Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu. Vykonáva sa každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov.


n) Spirometria


o) Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy


p) Rektosigmoidoskopické vyšetrenie

Vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny. Vyšetrenie sa vykonáva iba u klientov nad 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave – v dohodnutom dodatočnom termíne).

a) Interné vyšetrenie

Anamnéza: Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.

Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.


b) Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.


c) Laboratórne vyšetrenia

Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, peňeňové a pankreatické enzýmy (BILT, ALT, AST, ALP, GMT), mineralogram (Na, CA, K,P)

Onkomarkery: U žien onkomarker Ca 125 a CEA od 45 rokov, u mužov onkomarker CEA a od 45 rokov onkomarker PSA

Vyšetrenie moču chemicky.


d) Sonografické vyšetrenie

Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín. Sonografické vyšetrenie prostaty, ak preventívny program absolvuje muž nad 50 rokov.


e) Dermatologické vyšetrenie:

Vyšetrenie je zamerané na onkologické ochorenia kože (mimoriadne zhubné nádory).


f) Urologické vyšetrenie

Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.


g) Gynekologické vyšetrenie

U žien, komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia.


h) Sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov

U žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie. Kde vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia indikácia, bude doplnené aj mamografické vyšetrenie.U žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov. Kde indikácia vyplynie z mamografického vyšetrenie, bude doplnené aj sonografické vyšetrenie.


 i) ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie

Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.


j) Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia,farbocitu, automatickej refrakcie. Vyšetrenie sa vykonáva vždy po „rozkvapkaní“.


k) Test na okultné krvácanie v stolici – FOBT test

Vykonáva sa klientom mladším ako 50 rokov. Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom. Vykonáva sa tak, že klient po objednaní sa na preventívnu prehliadku, obdrží poštou FOBT test s inštrukciami na aplikáciu a následne vzorku podľa inštrukcií na vyhodnotenie. Následne obdrží poštou výsledok z tohto testu.


l) Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia
Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Sané a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky.


m) Laboratórne vyšetrenia - Onkomarkery

Vyšetrenie onkomarkerov, t.j. vyšetrenie na záchyt možných rakovinových buniek v tele. Bez rozdielu veku - U žien onkomarker Ca 125 a CEA, u mužov onkomarker CEA a PSA. Muži nad 45 rokov: Onkomarkery: CEA, PSA, CA 125, CA 19-9, CY 21-1. Ženy nad 50 rokov: Onkomarkery: CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CY 21-1. Vyšetrenie hormónu štítnej žľazy TSH (funkčnosť štítnej žľazy).


n) Spirometria


o) Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy.


p) Rektosigmoidoskopické vyšetrenie

Vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny. Vyšetrenie sa vykonáva u klientov

a) Interné vyšetrenie

Anamnéza: Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.

Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.

Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.


 b) Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis

Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.


c) Laboratórne vyšetrenia

Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, bilirubín, ALT, GMT, vyšetrenie moču chemicky, onkomarker Ca 125.


d) Sonografické vyšetrenie

Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra.


e) RTG pľúc a Spirometria

RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času,8ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.

Spirometria je vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc.


f) ECHO (echokardiografia)Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu.


g) ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie, audiometria

Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.


h) Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia,farbocitu, automatickej refrakcie.


i) Test na okultné krvácanie v stolici – FOBT test

Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom.


j) Gynekologické vyšetrenie

U žien, komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia.k) Sonografické vyšetrenie prsníkov

U žien nad 40 rokov sonografické vyšetrenie prsníkov.


 l) Mamografia/sonografia štítnej žľazy - alternatívne


 m) Ortopedické/neurologické/kožné vyšetrenie – alternatívne


 n) Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia

Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Sané a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky.

a) Interné vyšetrenie
Anamnéza: Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.
Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.
Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.


b) Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis

Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.


c) Laboratórne vyšetrenia
Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, bilirubín, ALT, GMT, odpad vápnika v moči, vyšetrenie moču chemicky, onkomarker PSA.


d) Sonografické vyšetrenie
Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina.
Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra.


e) RTG pľúc a Spirometria
RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času, ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.
Spirometria je vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc.


f) ECHO (echokardiografia)
Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu.


g) Ergometrické vyšetrenie
Záťažové EKG.


h) ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie, audiometria
Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.


i) Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia, farbocitu, automatickej refrakcie.


j) Test na okultné krvácanie v stolici – FOBT test
Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom.


k) Urologické vyšetrenie
Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.
l) Denzitometrické vyšetrenie
Meranie hustoty kostnej hmoty


m) Ortopedické/neurologické/kožné vyšetrenie – alternatívne


n) Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia
Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Santé a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky