Deň zdravia

V súčasnej dobe sú zdraví zamestnanci a ľudský kapitál tým najdôležitejším zdrojom v organizácií a tou najvýznamnejšou konkurenčnou výhodou. Deň zdravia, ako vysoko efektívna a pútavá forma edukačnej činnosti ponúkaná našou spoločnosťou sa zameriava prioritne na tie najdôležitejšie determinanty zdravia Vašich pracovníkov a ponúka nielen edukačnú činnosť, ale aj praktické ukážky a rady, založené na najnovších poznatkoch medicíny, vedy, kineziológie a dietológie. Priama aplikácia týchto najnovších poznatkov na realitu fungovania vašej organizácie, pomôže podporiť snahy o dosiahnutie čo najvyššej úrovne zdravia zamestnancov a rovnako tak prináša i neoceniteľné prínosy pre ich zdravý súkromný život a podporu ich zdravého životného štýlu.

Ponúkame vám produkt, ktorý je zameraný priamo na zamestnancov. Náš kvalifikovaný tím zabezpečí program plný zážitkov, informácií, zaujímavostí a inšpirácie. Klient má možnosť zostaviť si vlastnú štruktúru Dňa zdravia pozostávajúcu zo základného rozsahu a doplnkových služieb. Deň zdravia je v trvaní do 7 hodín. Klient zvýši motiváciu a pracovný výkon zamestnancov, ako aj zníži objem návštev u doktorov. Prinesieme priamo do vašich kancelárií, či na športový deň nové vedomosti, pohyb a aktivity, ktoré prehĺbia vzťah s vašimi zamestnancami.

V rámci Dňa zdravia pre Vás vieme zabezpečiť:

  • Prednášky
  • Individuálne zdravotné merania
  • Vyšetrenie karpálneho tunela
  • Vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom
  • Školenie prvej pomoci interaktívnou formou
  • A iné

Deň zdravia môže byť obohatený aj malým darčekom vašim zamestnancom. Vitamínové balíčky sú zostavené z výživových doplnkov zameraných na podporu imunity v chrípkovom období. Každý klient si však môže vitamínový balíček individuálne prispôsobiť podľa svojich požiadaviek. Okrem podpory imunity sme mysleli aj na podporu zdravia vašich zamestnancov v súvislosti s prácou. Či sa už jedná o výživový doplnok na podporu pohybového ústrojenstva alebo podporu koncentrácie, či proti únave.