Deň zdravia

V súčasnej dobe sú zdraví zamestnanci a ľudský kapitál tým najdôležitejším zdrojom v organizácií a tou najvýznamnejšou konkurenčnou výhodou. Deň zdravia, ako vysoko efektívna a pútavá forma edukačnej činnosti ponúkaná našou spoločnosťou sa zameriava prioritne na tie najdôležitejšie determinanty zdravia Vašich pracovníkov a ponúka nielen edukačnú činnosť, ale aj praktické ukážky a rady, založené na najnovších poznatkoch medicíny, vedy, kineziológie a dietológie. Priama aplikácia týchto najnovších poznatkov na realitu fungovania vašej organizácie, pomôže podporiť snahy o dosiahnutie čo najvyššej úrovne zdravia zamestnancov a rovnako tak prináša i neoceniteľné prínosy pre ich zdravý súkromný život a podporu ich zdravého životného štýlu.

Ponúkame vám produkt, ktorý je zameraný priamo na zamestnancov. Náš kvalifikovaný tím zabezpečí program plný zážitkov, informácií, zaujímavostí a inšpirácie. Klient má možnosť zostaviť si vlastnú štruktúru Dňa zdravia pozostávajúcu zo základného rozsahu a doplnkových služieb. Deň zdravia je v trvaní do 7 hodín. Klient zvýši motiváciu a pracovný výkon zamestnancov, ako aj zníži objem návštev u doktorov. Prinesieme priamo do vašich kancelárií, či na športový deň nové vedomosti, pohyb a aktivity, ktoré prehĺbia vzťah s vašimi zamestnancami.

V rámci Dňa zdravia pre Vás vieme zabezpečiť:

  • Zdravé raňajky
  • Prednášky
  • Individuálne zdravotné merania
  • Vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom
  • Fyzioterapeutov či  psychológov
  • Školenie prvej pomoci interaktívnou formou
  • A iné

Program Dňa zdravia - príklad priebehu

Daný program slúži ako inšpirácia a rada na zostavenie si Dňa zdravia. Zamestnanci majú široký výber aktivít a meraní. Okruhy prednášok sú rôznorodé od školy chrbta, tejpovania cez zdravú výživu až po riziká na pracovisku. Každý zamestnanec si určite nájde, to čo ho zaujíma.

 

Celodenné aktivity sú vynikajúce aj pri väčšom množstve ľudí, ktorí majú možnosť striedať aktivity po 10-15 minútových stanovištiach.

 

Deň zdravia môže byť obohatený aj malým darčekom vašim zamestnancom. Vitamínové balíčky sú zostavené z výživových doplnkov zameraných na podporu imunity v chrípkovom období. Každý klient si však môže vitamínový balíček individuálne prispôsobiť podľa svojich požiadaviek. Okrem podpory imunity sme mysleli aj na podporu zdravia vašich zamestnancov v súvislosti s prácou. Či sa už jedná o výživový doplnok na podporu pohybového ústrojenstva alebo podporu koncentrácie, či proti únave.