Žilina - Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky vrátane poradenstva, spracovania dokumentácie, lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, meraní a i.


­V ambulancii vykonávame lekárske vyšetrenia

Základné vyšetrenie I. II. III. IV. kat.

Odber biologického materiálu

EKG

Audiometria

Očné vyšetrenie

Spirometria

Pletyzmografia

Chladový test


Vchod

čakáreň

Ambulancia


Mapa

Adresa: Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina


Výhody spolupráce

Profitujte z našich predností

 • U nás je klient vždy na prvom mieste a nie je to len fráza. Spokojnosť klientov s lekárskymi prehliadkami ako aj s dohľadom nad pracovným prostredím si overujeme anketou spokojnosti. Výsledky na mesačnej báze analyzujeme.
 • Sme členom medzinárodnej skupiny B·A·D - TeamPrevent.
 • Disponujeme kvalitnou zmluvnou sieťou lekárov a zdravotníckych zariadení vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku
 • Základným oporným kameňom zmluvnej siete TeamPrevent Santé sú dobré vzťahy a seriózny prístup k našim zmluvným lekárom. Cez tieto dobré vzťahy aj takto nepriamo pristupujeme k našim klientom a snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť. Zmluvnú sieť neustále rozširujeme a to nielen z územného hľadiska, ale aj z hľadiska množstva a kvality nami poskytovaných odborností
 • Ako súčasť pracovnej zdravotnej služby poskytujeme našim klientom služby pracovných, resp. všeobecných lekárov, oftalmológov (očný lekár), otorinolaryngológov (ORL lekár), pneumológov (pľúcny lekár), psychológov a iných odborných lekárov podľa potreby
 • Okrem súkromných lekárov spolupracujeme aj s viacerými renomovanými nemocnicami a poliklinikami po celej Slovenskej republike

 

 • Na organizáciu lekárskych preventívnych prehliadok, školení v oblasti BOZP a iných školení máme zriadené vlastné Call Centrum. Okrem telefonickej a mailovej komunikácie je činnosť našich operátoriek prepojená s Firemnou zónou a vy môžete v priebehu okamihu vidieť podrobnosti o plánovanej prehliadke alebo školení
 • Organizovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, dokumentáciu, celkový prehľad a mnoho ďalších informácií majú naši klienti kedykoľvek k dispozícii vďaka aplikácii firemná zóna
 • Aplikáciu môžu klienti používať prostredníctvom štandardného PC alebo tabletu s pripojením na internet
 • Dokumenty sú uložené a archivované na zabezpečenom serveri, vďaka čomu sa naši klienti nemusia zaoberať ich archiváciou vo svojom PC alebo v tlačenej forme. Hlavná výhoda je, že ich majú kedykoľvek k dispozícii a sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu
 • Ponúkame vám školenia formou e-learningu od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. E-learningové vzdelávanie na BOZP je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Náš e-learning je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom.
 • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zorganizujeme namiesto vás pomocou vlastného Call Centra a interného systému.
 • Každého jednotlivca vnímame ako klienta
 • Naše vlastné ambulancie sú špecializované výhradne na výkon LPP a tak neprichádzate do kontaktu s chorými ľudmi
 • Objednávame na presne stanovený čas v snahe minimalizovať čas strávený v čakárni
 • Zmluvná sieť lekárov vás vybaví prednostne
 • Presné informácie o mieste, čase a priebehu LPP obdržíte mailom
 • E-mailová a SMS notifikácia, aby vám žiadny termín neušiel
 • Kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše Call Centrum

Máme viac ako 50 špičkových odborných zamestnancov pozostávajúcich z:

 • Tímu odborníkov z oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
 • Lekárov preventívneho a klinického pracovného lekárstva
 • Autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany
 • Manažérov a ich starostlivosť o každodenné potreby našich klientov

Aký prínos máte zo spolupráce s nami?

Okrem toho, že ako zamestnávateľ ste povinný zabezpečiť dohľad nad pracovným prostredím a výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, tak vám spolupráca s našou PZS prináša:

 • Spĺňanie legislatívnych požiadaviek nemusíte mať na pamäti, všetko vám včas pripomenieme
 • Znížené náklady na administratívne činnosti spojené s pracovnou zdravotnou službou
 • Zastupovanie a spoluprácu pri komunikácii s orgánmi štátneho dozoru
 • Profesionálneho partnera pri riešení akýchkoľvek otázok spojených s PZS
 • Optimalizáciu pracovných podmienok podľa odporúčaní našich verejných zdravotníkov, tak aby bol minimalizovaný negatívny vplyv práce a pracovného prostredia na zdravie vašich zamestnancov
 • Výber iba zdravotne spôsobilých zamestnancov na konkrétnu prácu
 • Vylúčenie zdravotne nespôsobilých zamestnancov z konkrétnej pozície, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu ich zdravia vplyvom práce
 • Predchádzanie vzniku chorôb z povolania a následným nákladom s tým spojeným

Máte záujem objednať sa na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci?

V prípade, že Váš zamestnávateľ je naším klientom, na preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci sa môžete objednať prostredníctvom nášho Call Centra.


Objednanie
na prehliadku

pracovné dni
od 7:00 do 16:00
tel. +421 373 222 222
e-mailom