Ochrana osobných údajov

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných vnútroštátnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov, je:

TeamPrevent Santé s.r.o.
Drieňová 27
821 01 Bratislava

Kontakt pre otázky ochrany osobných údajov:
Ing. Peter Záhorčák
Data Protection Officer
+421 902 430 848
poslať e-mail