Komplexná

Pracovná zdravotná služba

- Dohľad nad pracovnými podmienkami

- Poradenstvo

- Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

- Organizácia lekárskych prehliadok

Organizácia a objednávanie

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

- Objednávanie zabezpečené prostredníctvom Call Centra

- Zmluvná sieť vo viac ako 100 lokalitách po celej SR

- Objednávanie preventívnych prehliadok na presný čas

- Automatické zasielanie vyplnených lekárskych posudkov

- Notifikácie formou generovaných e-mailov

Kvalitný tím odborníkov

- Odborníci z oblasti hygieny práce a pracovného prostredia

- Lekárov preventívneho a klinického pracovného lekárstva

- Manažérov a ich starostlivosť o každodenné potreby klientov

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Je zdravie Vašich zamestnancov pre Vás dôležité?

Neváhajte sa na nás obrátiť. Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky. Zamestnávateľovi poskytujeme komplexné odborné služby v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci.

Spoľahnite sa na náš profesionálny prístup a komplexné riešenia vo všetkých oblastiach pracovnej zdravotnej služby.


 

 

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL- 5000/2006-Oj zo dňa 8. 8. 2006 oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu (PZS) v plnom rozsahu. Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je prvou licencovanou spoločnosťou na Slovensku.


Čo znamená pre vás PZS?

 • Dohľad nad pracovnými podmienkami
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok
 • Poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou

Aký prínos máte zo spolupráce s nami?

Okrem toho, že ako zamestnávateľ ste povinný zabezpečiť dohľad nad pracovným prostredím a výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, tak vám spolupráca s našou PZS prináša:

 • Optimalizáciu pracovných podmienok podľa odporúčaní našich verejných zdravotníkov, tak aby bol minimalizovaný negatívny vplyv práce a pracovného prostredia na zdravie vašich zamestnancov
 • Výber iba zdravotne spôsobilých zamestnancov na konkrétnu prácu
 • Vylúčenie zdravotne nespôsobilých zamestnancov z konkrétnej pozície, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu ich zdravia vplyvom práce
 • Predchádzanie vzniku chorôb z povolania a následným nákladom s tým spojeným
 • Spĺňanie legislatívnych požiadaviek nemusíte mať na pamäti, všetko vám včas pripomenieme
 • Znížené náklady na administratívne činnosti spojené s pracovnou zdravotnou službou
 • Zastupovanie a spoluprácu pri komunikácii s orgánmi štátneho dozoru
 • Profesionálneho partnera pri riešení akýchkoľvek otázok spojených s PZS

Výhody spolupráce

Profitujte z našich predností

 • U nás je klient vždy na prvom mieste a nie je to len fráza. Spokojnosť klientov s lekárskymi prehliadkami ako aj s dohľadom nad pracovným prostredím si overujeme anketou spokojnosti. Výsledky na mesačnej báze analyzujeme.
 • Disponujeme kvalitnou zmluvnou sieťou lekárov a zdravotníckych zariadení vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku
 • Základným oporným kameňom zmluvnej siete TeamPrevent Santé sú dobré vzťahy a seriózny prístup k našim zmluvným lekárom. Cez tieto dobré vzťahy aj takto nepriamo pristupujeme k našim klientom a snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť. Zmluvnú sieť neustále rozširujeme a to nielen z územného hľadiska, ale aj z hľadiska množstva a kvality nami poskytovaných odborností
 • Ako súčasť pracovnej zdravotnej služby poskytujeme našim klientom služby pracovných, resp. všeobecných lekárov, oftalmológov (očný lekár), otorinolaryngológov (ORL lekár), pneumológov (pľúcny lekár), psychológov a iných odborných lekárov podľa potreby
 • Okrem súkromných lekárov spolupracujeme aj s viacerými renomovanými nemocnicami a poliklinikami po celej Slovenskej republike

 

 • Na organizáciu lekárskych preventívnych prehliadok, školení v oblasti BOZP a iných školení máme zriadené vlastné Call Centrum. Okrem telefonickej a mailovej komunikácie je činnosť našich operátoriek prepojená s Firemnou zónou a vy môžete v priebehu okamihu vidieť podrobnosti o plánovanej prehliadke alebo školení
 • Organizovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, dokumentáciu, celkový prehľad a mnoho ďalších informácií majú naši klienti kedykoľvek k dispozícii vďaka aplikácii firemná zóna
 • Aplikáciu môžu klienti používať prostredníctvom štandardného PC alebo tabletu s pripojením na internet
 • Dokumenty sú uložené a archivované na zabezpečenom serveri, vďaka čomu sa naši klienti nemusia zaoberať ich archiváciou vo svojom PC alebo v tlačenej forme. Hlavná výhoda je, že ich majú kedykoľvek k dispozícii a sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu
 • Ponúkame vám školenia formou e-learningu od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. E-learningové vzdelávanie na BOZP je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Náš e-learning je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme naše portfólio e-learningových školení rozšírili aj o tému Ergonómia pri práci so zobrazovacou jednotkou a Home office. Aktuálne pripravujeme e-learning na tému Práca s bremenami.
 • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zorganizujeme namiesto vás pomocou vlastného Call Centra a interného systému.
 • Každého jednotlivca vnímame ako klienta
 • Naše vlastné ambulancie sú špecializované výhradne na výkon LPP a tak neprichádzate do kontaktu s chorými ľudmi
 • Objednávame na presne stanovený čas v snahe minimalizovať čas strávený v čakárni
 • Zmluvná sieť lekárov vás vybaví prednostne
 • Presné informácie o mieste, čase a priebehu LPP obdržíte mailom
 • E-mailová a SMS notifikácia, aby vám žiadny termín neušiel
 • Kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše Call Centrum

Máme viac ako 50 špičkových odborných zamestnancov pozostávajúcich z:

 • Tímu odborníkov z oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
 • Lekárov preventívneho a klinického pracovného lekárstva
 • Autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany
 • Manažérov a ich starostlivosť o každodenné potreby našich klientov