Meranie fyzickej záťaže

 

Podľa § 38 zákona NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o  ochrane predmetného zákona je zamestnávateľ povinný v rámci ochrany zdravia pred fyzickou záťažou zabezpečiť pre zamestnancov posúdenie fyzickej záťaži pri práci.

 

Poskytujeme merania fyzickej záťaže pri pracovných činnostiach a to:

 • Celkovú fyzickú záťaž zamestnancov, kedy hodnotíme energetický výdaj, zmenovú srdcovú frekvencia podľa veku a pohlavia
 • Meranie hodnôt lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov
 • Hodnotenie pracovných polôh z hľadiska fyziológie práce
 • Hodnotenie faktorov súvisiacich s rizikom poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Hodnotenie smerných hmotnostných hodnôt oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien

 

Prístrojové vybavenie:

 • EMG Holter analyzátor – meranie celkovej fyzickej záťaže metódou kontinuálneho sledovania srdcovej frekvencie, meranie lokálnej svalovej záťaže metódou integrovanej elektromyografie
 • Polar RS 400sd - meranie celkovej fyzickej záťaže metódou kontinuálneho sledovania srdcovej frekvencie
 • EDAN H100B pulzoximeter - prístroj na meranie pulzu a kyslíkovej saturácie arteriálneho hemoglobínu v reálnom čase
 • Kamera GoPro Hero 4 Silver edition – špecializovaná GoPro kamera, ktorá robí 120 snímkov za sekundu pri HD rozlíšení 720p

Súčasťou hodnotenia fyzickej záťaže je aj:

 • Hodnotenie pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov, ktoré vykonávame ako biomechanickú analýzu
 • Časová snímka práce
 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • Identifikácia nebezpečenstva
 • Podrobný popis pracovných činností
 • Charakteristika rizika s návrhom kategorizácie prác a fotodokumentácia

 

O bližšie informácie o hodnotení fyzickej záťaže požiadajte cez dotazník na cenovú ponuku. Budeme Vás obratom kontaktovať.