Zmluvná sieť

Disponujeme kvalitnou zmluvnou sieťou lekárov a zdravotníckych zariadení vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku. Základným oporným kameňom našej zmluvnej siete  sú dobré vzťahy a seriózny prístup k našim zmluvným lekárom. Cez tieto dobré vzťahy aj takto nepriamo pristupujeme k našim klientom a snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť. Zmluvnú sieť neustále rozširujeme a to nielen z územného hľadiska, ale aj z hľadiska množstva a kvality nami poskytovaných odborností. Ako súčasť pracovnej zdravotnej služby poskytujeme našim klientom služby pracovných, resp. všeobecných lekárov, oftalmológov (očný lekár), otorinolaryngológov (ORL lekár), pneumológov (pľúcny lekár), psychológov a iných odborných lekárov podľa potreby. Okrem súkromných lekárov spolupracujeme aj s viacerými renomovanými nemocnicami a poliklinikami po celej Slovenskej republike.

Pobočky

11 Pobočky

Ďalšie pobočk

TeamPrevent Santé s.r.o. Ambulancia pracovného lekára Žilina

Antona Bernoláka 51
01001 Žilina
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Pobočka Žilina

Antona Bernoláka 51
01001 Žilina
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Ambulancia pracovného lekára Liptovský Mikuláš

Garbiarska 4417
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Pobočka Liptovský Mikuláš

Garbiarska 4417
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Ambulancia pracovného lekára Bratislava

Ružinovská 10
820 07 Bratislava
Telefón : + 421 243 635 771

TeamPrevent Santé s.r.o. Sídlo spoločnosti

Ružinovská 10
820 07 Bratislava
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Pobočka Bratislava

Drieňová 31
821 01 Bratislava
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Pobočka Trnava

Námestie Jozefa Herdu 1
917 01 Trnava
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Ambulancia pracovného lekára Nitra

Sládkovičova 11
949 01 Nitra
Telefón : +421 244 441 029

TeamPrevent Santé s.r.o. Call centrum

Štúrova 72
949 01 Nitra
Telefón : +421 373 222 222

Vlastné ambulancie pracovného lekárstva


Ružinovská 10
820 07 Bratislava


Sládkovičova 303/11
949 01 Nitra


Antona Bernoláka 51
010 01 Žilina


Garbiarska 4417
031 01 Liptovský Mikuláš

 

Ružová 265
929 01 Dunajská Streda