O nás

Lekárske preventívne prehliadky

vo vzťahu k práci poskytujeme prostredníctvom vlastných ambulancií a zmluvnej sieti v rámci celej SR.

BOZP a OPP

Neustále sa rozvíjame a komplexne riešime legislatívne požiadavky na zamestnávateľov v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme ucelený a komplexný systém pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky prostredníctvom verejných zdravotníkov, vlastných ambulancií a zmluvnej siete lekárov.

C, D, Zinok, Selén, ...

Posilnite vašu imunitu prírodnými vitamínovými doplnkami.

Odporúčané našimi odborníkmi.

Široká ponuka v predaji priamo u nás.

Spokojní zákazníci

V našom portfóliu máme vyše 1000 klientov z rôznych odvetví a priemyselných sektorov. Od malých a stredných spoločností až po najväčšie medzinárodné korporácie. Našim hlavným záujmom je spokojný zamestnávateľ, ktorý si môže byť istý, že spĺňa všetky legislatívne nároky.

Otvárame ambulancie pracovného lekárstva

Neustále rozširujeme sieť našich vlastných ambulancií s nadštandardným vybavením, najnovšie v Prešove a v Košiciach.

Kto sme?

Sme prvým poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby (PZS)  na Slovensku. Zároveň sme poskytovateľ služieb BOZP, OPP, kurzov prvej pomoci a iných služieb. Spolu máme viac ako 1000 klientov a staráme sa o viac ako 100.000 ich zamestnancov. Patríme medzi lídrov na trhu  v poskytovaní služieb v oblasti  PZS, BOZP a OPP na Slovensku.

Máme 13 kmeňových prevádzok: 3x v Bratislave, 2x v Trnave, v Dunajskej Strede, 2x v Nitre, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Poprade, v Prešove a v Košiciach, v ktorých pracuje viac ako 50 odborných zamestnancov. Okrem toho spolupracujeme s viac ako 450 zmluvnými lekármi a zdravotníckymi zariadeniami vo viac ako 100 lokalitách po celej Slovenskej republike.

Sme rodinne založený podnik s bohatou históriou, ktorý sa správa na trhu vždy transparentne a čestne, s maximálnym dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb pri snahe o zachovanie vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Naša história

Viac ako 45 rokov skúseností

Naša história siaha až do roku 1976 kedy bola založená spoločnosť B.A.D e.v..


Výhody spolupráce

Profitujte z našich výhod

 • U nás je klient vždy na prvom mieste a nie je to len fráza. Spokojnosť klientov s lekárskymi prehliadkami ako aj s dohľadom nad pracovným prostredím si overujeme anketou spokojnosti. Výsledky na mesačnej báze analyzujeme.
 • Disponujeme kvalitnou zmluvnou sieťou lekárov a zdravotníckych zariadení vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku
 • Základným oporným kameňom zmluvnej siete TeamPrevent Santé sú dobré vzťahy a seriózny prístup k našim zmluvným lekárom. Cez tieto dobré vzťahy aj takto nepriamo pristupujeme k našim klientom a snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť. Zmluvnú sieť neustále rozširujeme a to nielen z územného hľadiska, ale aj z hľadiska množstva a kvality nami poskytovaných odborností
 • Ako súčasť pracovnej zdravotnej služby poskytujeme našim klientom služby pracovných, resp. všeobecných lekárov, oftalmológov (očný lekár), otorinolaryngológov (ORL lekár), pneumológov (pľúcny lekár), psychológov a iných odborných lekárov podľa potreby
 • Okrem súkromných lekárov spolupracujeme aj s viacerými renomovanými nemocnicami a poliklinikami po celej Slovenskej republike

 

 • Na organizáciu lekárskych preventívnych prehliadok, školení v oblasti BOZP a iných školení máme zriadené vlastné Call Centrum. Okrem telefonickej a mailovej komunikácie je činnosť našich operátoriek prepojená s Firemnou zónou a vy môžete v priebehu okamihu vidieť podrobnosti o plánovanej prehliadke alebo školení
 • Organizovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, dokumentáciu, celkový prehľad a mnoho ďalších informácií majú naši klienti kedykoľvek k dispozícii vďaka aplikácii firemná zóna
 • Aplikáciu môžu klienti používať prostredníctvom štandardného PC alebo tabletu s pripojením na internet
 • Dokumenty sú uložené a archivované na zabezpečenom serveri, vďaka čomu sa naši klienti nemusia zaoberať ich archiváciou vo svojom PC alebo v tlačenej forme. Hlavná výhoda je, že ich majú kedykoľvek k dispozícii a sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu
 • Ponúkame vám školenia formou e-learningu od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. E-learningové vzdelávanie na BOZP je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Náš e-learning je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme naše portfólio e-learningových školení rozšírili aj o tému Ergonómia pri práci so zobrazovacou jednotkou a Home office. Aktuálne pripravujeme e-learning na tému Práca s bremenami.
 • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zorganizujeme namiesto vás pomocou vlastného Call Centra a interného systému.
 • Každého jednotlivca vnímame ako klienta
 • Naše vlastné ambulancie sú špecializované výhradne na výkon LPP a tak neprichádzate do kontaktu s chorými ľudmi
 • Objednávame na presne stanovený čas v snahe minimalizovať čas strávený v čakárni
 • Zmluvná sieť lekárov vás vybaví prednostne
 • Presné informácie o mieste, čase a priebehu LPP obdržíte mailom
 • E-mailová a SMS notifikácia, aby vám žiadny termín neušiel
 • Kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše Call Centrum

Máme viac ako 50 špičkových odborných zamestnancov pozostávajúcich z:

 • Tímu odborníkov z oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
 • Lekárov preventívneho a klinického pracovného lekárstva
 • Autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany
 • Manažérov a ich starostlivosť o každodenné potreby našich klientov

Naša filozofia

Sme transparentní a čestní, s maximálnym dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb pri snahe o zachovanie vzájomnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Pre zefektívnenie procesov sme zaviedli certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Tento certifikát je nielen symbolom serióznosti a stability voči našim klientom a obchodným partnerom, ale aj záväzkom do budúcnosti pre našu spoločnosť v neustálom zlepšovaní sa v nami poskytovaných službách.

Kladieme dôraz na výber kvalitných a oddaných pracovníkov, ktorí sa vedia stotožniť s poslaním a filozofiou našej spoločnosti.

Kvalitné pracovné prostredie tvorí spokojný personál, ktorý našu filozofiu aplikuje v praxi.

Základným pilierom nášho zlepšovania je vaša odozva a preto za účelom skvalitnenia nami poskytovaných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti.


Licencie

Vykonávanie Pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL-5000/2006-Oj zo dňa 8. 8. 2006 sme oprávnení poskytovať pracovnú zdravotnú službu (PZS) v plnom rozsahu. Sme prvou licencovanou spoločnosťou na Slovensku­.

BOZP a ochrana pred požiarmi (OPP)

Výchovu a vzdelávanie zabezpečujeme na základe osvedčenia číslo VVZ-0326/11-01.1 zo dňa 11.11.2011 prostredníctvom spoločnosti BM plus, s.r.o. – člen skupiny B·A·D – TeamPrevent. Tiež zabezpečujeme služby ochrany pred požiarmi (OPP) prostredníctvom požiarnych technikov.

Zmyslové skupiny Železnice

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 10236/2019/SŽDD/12457 sme oprávnení vykonávať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe pre pracovné činnosti podľa požiadaviek na všetky zmyslové skupiny.

Akreditovaný kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00849-2018-OZdV-5 zo dňa 12.2.2018 sme oprávnená spoločnosť vykonávať akreditovaný „Kurz prvej pomoci“ na pracoviskách v Žiline, v Nitre, v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave.

E-learning

Školenia BOZP formou e-learningu je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky.