Konzultácie so psychológom

"Telo a myseľ sú dokonale prepojené. Ak zamestnanec trpí psychicky, trpí aj fyzicky, avšak trpí tým aj jeho najbližšie okolie. Jeho priatelia, rodina či kolegovia sú priamo ovplyvnení tým, ako sa správa alebo či je schopný vykonávať aktivity ako obvykle alebo nie"


Psychická stránka je kľúčová. Udržať si racionálny prístup a zdravú myseľ je to najťažšie. A preto doprajte svojim zamestnancom rozhovor s odborníkom.


Ku fyziologickým zmenám pri úzkosti a depresii patrí: búšenie srdca, tlak na hrudi, bolesť hlavy, žalúdočné problémy, zvýšená teplota, bolesť v hrdle, bolesť svalov, únava…  Pomáha rozhovor s odborníkom, meditácia, relaxácia, rozhovor s blízkou osobou.

Charakteristika služby:

  • Telefonické poradenstvo pre zamestnancov v dohodnuté časové rozmedzie a dni v týždni
  • Údaje, ktoré pri poskytovaní služby získame sú predmetom tajomstva podľa osobitného zákona (lekárske tajomstvo) a objednávateľovi nemôžeme poskytnúť  nič, s výnimkou údajov o mesačnom počte telefonátov
  • Psychológ je k dispozícii zamestnancom v dohodnutých termínoch
  • Ak budú psychológovi oznámené akékoľvek údaje, tieto nesmie žiadnym spôsobom nikde spracúvať ani zaznamenávať

Špecializujú sa na problémy:

  • Rodinné
  • Partnerské
  • Problémy na pracovisku
  • Fóbie
  • Úzkosti
  • Psychosomatické problémy