Lekárske preventívne prehliadky

vo vzťahu k práci poskytujeme prostredníctvom vlastných ambulancií a zmluvnej sieti v rámci celej SR.

BOZP a OPP

Neustále sa rozvíjame a komplexne riešime legislatívne požiadavky na zamestnávateľov v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme ucelený a komplexný systém pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky prostredníctvom verejných zdravotníkov, vlastných ambulancií a zmluvnej siete lekárov.

C, D, Zinok, Selén, ...

Posilnite vašu imunitu prírodnými vitamínovými doplnkami.

Odporúčané našimi odborníkmi.

Široká ponuka v predaji priamo u nás.

Spokojní zákazníci

V našom portfóliu máme vyše 1000 klientov z rôznych odvetví a priemyselných sektorov. Od malých a stredných spoločností až po najväčšie medzinárodné korporácie. Našim hlavným záujmom je spokojný zamestnávateľ, ktorý si môže byť istý, že spĺňa všetky legislatívne nároky.

Otvárame ambulancie pracovného lekárstva

Neustále rozširujeme sieť našich vlastných ambulancií s nadštandardným vybavením, najnovšie v Prešove a v Košiciach.

Služby

Pracovná zdravotná služba

Komplexné služby pracovnej zdravotnej služby vykonávame prostredníctvom našich odborných zdravotníckych pracovníkov pre prvú, druhú, tretiu aj štvrtú kategóriu prác v rámci celej SR.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Zabezpečujeme a organizujeme lekárske prehliadky vo vzťahu k práci prostredníctvom Call Centra v našich ambulanciách a v zmluvnej sieti na území SR.

BOZP, OPP a CO

Využite služby našich autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ktorí  eliminujú vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia na zamestnancov.

Kurzy prvej pomoci

Klientom ponúkame akreditované kurzy prvej pomoci vedené profesionálmi. Účastníci kurzu získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci s platnosťou 2 roky.

Lekárske prehliadky pre zamestnancov na dráhach

Sme oprávnení vykonávať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe pre pracovné činnosti podľa požiadaviek na všetky zmyslové skupiny.

Preventívne programy pre dospelých

Preventívne programy sú hlavne zamerané na včasné odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení. Prehliadka sa vykonáva v Bratislave alebo v Košiciach.

Dni zdravia

Ponúkame vám produkt, ktorý je zameraný priamo na zamestnancov. Náš kvalifikovaný tím zabezpečí program plný zážitkov, informácií, zaujímavostí a inšpirácie.  Prinesieme priamo do vašich kancelárií, či na športový deň nové vedomosti, pohyb a aktivity,

Meranie fyzickej záťaže

Ako jedny z mála ponúkame meranie fyzickej záťaže pri práci. Na základe vyhodnotenia fyzickej záťaže a určenia kategórie prác pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok, zníženiu pracovnej záťaže,..

Dokumentácia HACCP

Ponúkame vypracovanie HACCP plánu na mieru pre vašu gastro prevádzku a potravinársku výrobu, ako aj vypracovanie ďalšej príslušnej dokumentácie systému po obhliadke priestorov a školenia na epidemiologicky závažnú činnosť.

Vitamínové balíčky

Ako zamestnávateľ dobre viete, aké finančné náklady, ale aj náklady obetovaných príležitostí vznikajú, keď je váš zamestnanec na "PN" z dôvodu bežného ochorenia, ktorému sa posilnením imunity dá predísť.

Bezpečnostné značenia

Značky sú súčasťou pracovného života a mnohokrát dokážu pomôcť predísť pracovnému úrazu alebo dokonca aj zachrániť život. Pre klientov v prípade potreby zabezpečíme  bezpečnostné značenie vrátane inštalácie.

Predaj tovarov

Okrem medicínskych prístrojov ako EKG, automatický externý defibrilátor (AED), audiometer či audiokomoru vám vieme zabezpečiť aj celkové vybavenie ambulancie, lekárničky, náplne do lekárničiek a iné produkty.

Máte záujem objednať sa na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci?

V prípade, že Váš zamestnávateľ je naším klientom, na preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci sa môžete objednať prostredníctvom nášho Call Centra.


Objednanie
na prehliadku

pracovné dni
od 7:00 do 16:00
tel. +421 373 222 222
e-mailom