Civilná ochrana

V školení civilnej ochrany sa dozviete, čo civilná ochrana je, čo je mimoriadna situácia alebo mimoriadna udalosť, kto pôsobí v integrovanom záchrannom systéme, čo má obsahovať  evakuačná batožina alebo aké má úlohy a postupy civilná ochrana pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Na ukážke e-learningového školenia momentálne pracujeme.

E-learningové kurzy poskytujú

  • Logickú postupnosť školenia po kapitolách
  • Využívanie efektívnych nástrojov ako videá, animácie, simulácie, kombinácie zvukového a textového výkladu
  • Záverečné overenie vedomostí testom
  • Generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia