Bezpečnostné značenia

 

Značky sú súčasťou pracovného života a mnohokrát dokážu pomôcť predísť pracovnému úrazu alebo dokonca aj zachrániť život.  Všetky označenia, ktoré na pracovisku máte, môžu viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a taktiež slúžiť aj ako prevencia, ktorá prispieva k znižovaniu úrazovosti na pracovisku.

Pre klientov so zmluvným vzťahom na BOZP a OPP zabezpečíme bezpečnostné značenia vrátane inštalácie, typu

  • Zákazové symboly
  • Príkazové symboly
  • Výstražné symboly
  • Výstražné symboly
  • Záchranné symboly
  • Požiarne symboly
  • Ostatné značky (pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc,...)

 

V ponuke máme  viac ako 60 druhov značení.