Špecializované školenia BOZP, kontroly a revízie

 

Prostredníctvom zmluvných partnerov pre svojich klientov na BOZP a OPP zabezpečujeme špecializované školenia BOZP v nasledovnom rozsahu

  • Motorové vozíky
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Tlakové zariadenia
  • Plynové zariadenia
  • Elektrické zariadenia
  • Zváračské práce

Zároveň pre našich klientov na BOZP a OPP zabezpečujeme kontrolu technického stavu rebríkov a regálov ako aj prehliadky vyhradených technických zariadení, tlakových. Služby sa vykonávajú na základe aktuálneho cenníka služieb a na základe samostatnej objednávky.