Údaje o firme

Člen skupiny TeamPrevent Group - Poskytovateľ služieb PZS

TeamPrevent Santé s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Drieňová 27
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Štúrova 72
949 01 Nitra
Slovenská republika

Identifikačné údaje

IČO: 35945249
DIČ: 2022029526
IČ DPH: SK2022029526

 

Zápis do obchodného registra

Obchodný register: Okr. súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 36804/B

Bankové údaje

Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 233982797/0900
IBAN: SK66 0900 0000 0002 3398

Výročná správa spoločnosti: Slovenská verzia a Anglická verzia