Vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom

"Znamienka sú v podstate drobné nádorčeky kože. Môžu byť neškodné, ale rovnako môžu mať aj potenciál zhubného rakovinového bujnenia. Preto je dôležité investovať do prevencie a pravidelne absolvovať vyšetrenia znamienok, kedy sa posúdi stav znamienok a určí, ktoré je potrebné odstrániť."


Pravidelným vyšetrením znamienok predchádzate vzniku vážnych zdravotných komplikácií!


Čo je digitálny dermatoskop?

Digitálny dermatoskop využíva optické zariadenie s vysokou rozlišovacou a zväčšovacou schopnosťou až 50 - násobnou. Na základe digitálnej analýzy stanoví mnoho špecifík pigmentovej škvrny, ktoré ešte nie sú voľným okom postrehnuteľné. Po zložitej, ale veľmi rýchlej počítačovej analýze sa vyhodnotí miera bezpečnosti pigmentového ložiska. Všetky dáta sú samozrejme zaznamenávané na elektronické médium, čo umožňuje porovnávanie predchádzajúcich a súčasných stavov kožných prejavov.

Digitálna dermatoskopia znamienok je bezbolestná, bezpečná prevencia kožných nádorov.

Aplikácia

 Prístroj znamienko nasníma digitálnou kamerou, niekoľkonásobne zväčší na obrazovke a následne špeciálnym počítačovým programom zanalyzuje na základe vložených parametrov. Umožňuje to lekárovi vedenie fotografickej dokumentácie, ktorú si môže v budúcnosti kedykoľvek porovnať. Pri vyšetrení sa posudzujú tzv. dermatoskopické kritéria. Makroskopicky sa hodnotí znamienko rovnako ako pri samovyšetrovaní podľa ABCD pravidla:

  • A – Asymetry – asymetria;
  • B – Border – nepravidelné ohraničenie;
  • C – Color – farba, podozrivé je ak sa znamienko farebne zmení, stmavne, rôzne druhy farie;
  • D – Diameter – všetky znamienka s priemerom nad 5 mm je potrebné ukázať dermatológovi;
  • E – Elevation – znamená, že akákoľvek zmena v raste znamienka nad úroveň kože / ale aj do šírky / je podozrivá.

 


 

Objednajte si vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom na pracovisku už dnes


 

 Pozn. Minimálny počet vyšetrení za deň je 20. Maximálny počet vyšetrení za deň je 30. Vyšetrenie trvá od 10 do 15 minút.