Kontakt

Člen skupiny TeamPrevent Group - Poskytovateľ služieb PZS

TeamPrevent Santé s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Ružinovská 10
820 07 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Štúrova 72
949 01 Nitra
Slovenská republika

Identifikačné údaje

IČO: 35945249
DIČ: 2022029526
IČ DPH: SK2022029526

Člen skupiny TeamPrevent Group - Poskytovateľ služieb BOZP a OPP

BM plus, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Moskovská 12
Nitra 949 01
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Štúrova 72
949 01 Nitra
Slovenská republika

Identifikačné údaje

IČO: 44269277
DIČ: 2022651136
IČ DPH: SK2022651136


Vlastné ambulancie pracovného lekárstva


Ružinovská 10
820 07 Bratislava


Sládkovičova 303/11
949 01 Nitra


Antona Bernoláka 51
010 01 Žilina


Garbiarska 4417
031 01 Liptovský Mikuláš


Zákaznícka linka

Počas pracovných dní v čase od 7:00 do 16:00 je Vám k dispozícii naša infolinka, ktorá Vás prostredníctvom hlasového menu po zadaní príslušnej voľby prepojí so želaným oddelením.

 

tel. +421 244 441 029

 

Online formulár - žiadosť o cenovú ponuku na naše služby

Máte záujem objednať sa na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci?

V prípade, že Váš zamestnávateľ je naším klientom, na preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci sa môžete objednať prostredníctvom nášho Call centra.


Objednanie na lek. prehliadku

pracovné dni
od 7:00 do 16:00
tel. + 421 373 222 222
e-mailom