Referencie

 

    V našom portfóliu máme vyše 350 klientov z rôznych odvetví a priemyselných sektorov. Od malých a stredných spoločností až po najväčšie medzinárodné korporácie.

 

 

Vybraní klienti z oblasti priemyslu a výroby

 
IKEA GROUP Slovensko

Na Slovensku pôsobí viacero spoločností IKEA GROUP. Sú to spoločnosti IKEA Bratislava s.r.o.,

IKEA Centres s.r.o., IKEA Components s.r.o. a IKEA Industrie s.r.o. ktorá sa rozdeľuje ešte na päť odštepných závodov. IKEA GROUP ma na Slovensku v Malackách, Bratislave, Trnave, Majcichove a v Liptovskom Mikuláši viac ako 3 300 zamestnancov. Okrem predajne v Bratislave, má na Slovensku päť výrobných závodov, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku. Spoločnosť TeamPrevent Santé zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu pre väčšinu firiem IKEA GROUP (5 subjektov) od roku 2008. Od roku 2015 zabezpečujeme pracovnú zdravotnú službu pre celú IKEA GROUP, ktorá tvorí spolu osem subjektov.


Wertheim, s.r.o.


Spoločnosť Wertheim, s.r.o. Dunajská Streda sa zaoberá výrobou kovových trezorov, kovových skríň a kovových konštrukcií, ktoré sú potrebné na výrobu eskalátorov a výťahov. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2012. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov.

 


SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.


Spoločnosť SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o., sa zaoberá výrobou eskalátorov. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2011. Spoločnosť zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.

 

 

 


SCHINDLER Dunajská Streda a.s.

 

Spoločnosť SCHINDLER Dunajská Streda a.s., sa zaoberá výrobou výťahov a ich komponentov pre európsky trh. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2017. Spoločnosť zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.

 

 


Eltek s.r.o.


Spoločnosť Eltek s.r.o. Liptovský Hrádok sa zaoberá výrobou napájacích zdrojov, usmerňovačov, a riadiacich jednotiek. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2015.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 700 zamestnancov.


Hammerbacher SK, a.s.


Spoločnosť Hammerbacher SK, a.s. Pukanec sa zaoberá výrobou napájacích nábytku.

Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2010.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 250 zamestnancov.


Holger Christiansen Production Slovakia s.r.o. a ROBERT BOSCH, s.r.o. (skupina BOSCH)


Spoločnosť Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o Bernolákovo sa zaoberá sa zoberá opravou a renováciou alternátorov. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2009. Spoločnosť zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.


TI-Hanil Slovakia, s.r.o.


Spoločnosť TI-Hanil Slovakia, s.r.o. Čadca sa zaoberá sa výrobou komponentov v automobilovom priemysle. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2011.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.


Rettenmeier tatra Timber, s.r.o.


Spoločnosť Rettenmeier tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok sa zaoberá sa drevospracujúcim priemyslom. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2008.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 250 zamestnancov.


AJ Metal Design, a.s.


Spoločnosť AJ Metal Design, a.s. sa zaoberá sa výrobou kovového nábytku. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2007.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 250 zamestnancov.


Unomedical s.r.o.


Spoločnosť Unomedical s.r.o. Michalovce, sa špecializuje na vývoj a výrobu jednorázových medicínskych pomôcok. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2007. Spoločnosť zamestnáva viac ako 750 zamestnancov.


JASPLASTIK-SK spol. s.r.o.


Spoločnosť JASPLASTIK-SK spol. s.r.o. Galanta je popredným výrobcom a dodávateľom plastových a polystyrénových výrobkov pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2009. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1600 zamestnancov.


de Miclén s.r.o., člen skupiny GSK


Spoločnosť de Miclén s.r.o. patrí do koncernu GSK, ktorý sa radí medzi najväčšie nadnárodné farmaceutické koncerny orientované na výskum a vývoj. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2017. Spoločnosť de Miclén s.r.o. zamestnáva viac ako 700 zamestnancov.


Alas Slovakia, s.r.o.


Spoločnosť Alas Slovakia, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním, predajom štrkopieskov a kameniva, výrobou a predajom transportbetónu. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme s prestávkami od roku 2006. Spoločnosť Alas Slovakia, s.r.o.  zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.


GU SLOVENSKO, s.r.o.


Spoločnosť GU SLOVENSKO, s.r.o. patrí do pod­nikovej sku­piny Gretsch­-Unitas, ktorá je po viac ako 100 úspešných rokoch jedným z najvýzna­mnejších predajcov okennej a dver­ovej tech­niky, automatických dver­ových sys­témov ako aj sys­témov manaž­mentu budov. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2010. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 zamestnancov.


Muehlbauer Technologies s.r.o.


Spoločnosť Muehlbauer Technologies s.r.o. je súčasťou nadnárodného koncernu s viac ako 6000 zamestnancami v 35 miestach na celom svete, ktorý je lídrom v oblasti kompletných systémových riešení na výrobu Smart Cards, Smart Labels, Back–End a Vision Systems. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme s prestávkami od roku 2012. Spoločnosť Muehlbauer Technologies s.r.o.  zamestnáva na Slovensku viac ako 350 zamestnancov.


Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.  - Liptovské mliekárne, Liptov


Spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK, a.s. je súčasťou medzinárodného potravinového koncernu Savencia, ktorý vznikol v 50-tych rokoch minulého storočia vo Francúzsku. V súčasnosti patrí k svetovým lídrom v spracovaní mlieka a predaji syrárskych špecialít. . Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2019. Spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK, a.s. zamestnáva na Slovensku viac ako 300 zamestnancov.


IAC Group (Slovakia) s.r.o.


Spoločnosť IAC Group (Slovakia) s.r.o. je svetovým dodávateľom interiérových a exteriérových automobilových systémov. Výrobné a montážne závody spoločnosti sa nachádzajú v 21 európskych krajinách. Výrobný závod v Lozorne je zameraný na výrobu interiérových obkladov do automobilov.. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2011. Spoločnosť IAC Group (Slovakia) s.r.o. zamestnáva na Slovensku viac ako 800 zamestnancov.


Rajo a.s.


Spoločnosť Rajo a.s. ktorá je členom skupiny Meggle AG je jedným z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov. Pracovnú zdravotnú službu pre nich zabezpečujeme od roku 2019. Spoločnosť Rajo a.s. zamestnáva na Slovensku viac ako 400 zamestnancov.