Referencie

 

    V našom portfóliu máme vyše 350 klientov z rôznych odvetví a priemyselných sektorov. Od malých a stredných spoločností až po najväčšie medzinárodné korporácie.

 

 

Vybraní klienti z oblasti štátnych inštitúcií

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Štátna školská inšpekcia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mesto Komárno
Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín
Múzeum mesta Bratislavy
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Základná škola Mlynská 50, Senec
Základná škola Šafrická, Blatné
Základná škola Klasov 20
Neuroimunologický ústav SAV