Dni zdravia TeamPrevent Santé

V súčasnej dobe sú zdraví zamestnanci a ľudský kapitál tým najdôležitejším zdrojom v organizácií a tou najvýznamnejšou konkurenčnou výhodou. Deň zdravia, ako vysoko efektívna a pútavá forma edukačnej činnosti ponúkaná našou spoločnosťou sa zameriava prioritne na tie najdôležitejšie determinanty zdravia Vašich pracovníkov a ponúka nielen edukačnú činnosť, ale aj praktické ukážky a rady, založené na najnovších poznatkoch medicíny, vedy, kineziológie a dietológie. Priama aplikácia týchto najnovších poznatkov na realitu fungovania Vašej organizácie, pomôže podporiť snahy o dosiahnutie čo najvyššej úrovne zdravia zamestnancov a rovnako tak prináša i neoceniteľné prínosy pre ich zdraví súkromný život a podporu ich zdravého životného štýlu.

 

Klient má možnosť si nakombinovať svoj vlastný „Deň zdravia“ v trvaní 4, resp. 8 hodín.

 

V rámci dní zdravia pre Vás vieme zabezpečiť:

  • Zdravé raňajky
  • Prednášky
  • Individuálne merania – krvný tlak, cholesterol, telesný tuk, výpočet BMI, priechodnosť ciev a mnoho ďalších
  • Fyzioterapeuta – skupinové cvičenie, škola chrbta, masáže, prednášky, kinesiotapia
  • Psychológa – prednášky a konzultácie
  • Dermatológa – vyšetrenie znamienok
  • Školenia prvej pomoci interaktívnou formou
  • Iné služby podľa vašich požiadaviek 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail