Individuálne merania

V súbehu s prednáškovou činnosťou alebo po jej ukončení, vykonáva osobitne odborný pracovník spoločnosti TeamPrevent Santé objektívne merania indikátorov zdravotného stavu u pracovníkov. Merania sú rozdelené na základné a doplnkové.

 

Merania sú vykonávané kvalifikovaným zdravotníckym personálom za použitia nasledovného technického vybavenia:

 

Prístrojové vybavenie na „Základné merania“:

  • Tlakomery OMRON M6 – meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie
  • Tukomer OMRON BF306 – meranie BMI a % množstva tuku v tele
  • Smokerlyzér – meranie hladiny CO vo vydychovanom vzduchu
  • Pulzný oxymeter Beurer PO 60 BT - meria nasýtenie krvi kyslíkom a pulz
  • Osobná váha Tanita RD 953 – osobná váha, ktorá meria množstvo telesného tuku, váhu kostí, hmotnosť priečne pruhovaných i hladkých svalov, porovnáva telesný tuk a svalovú hmotu, meria skutočný vek organizmu a meria podiel všetkých tekutín v tele vyjadrený v percentách telesnej hmotnosti, ....
  • Derma LiteCheck® Box - nástroj pre nácvik hygienickej dezinfekcie rúk pomocou UV svetla. Spolu s fluorescenčným koncentrátom Visirub® je Derma LiteCheck® Box účinným nástrojom pre nácvik a sledovanie správnej techniky vtierania prípravku pri dezinfekcii rúk.

 

Prístrojové vybavenie na „Doplnkové merania“: 

  • Easy tuch GCU – meranie celkového cholesterolu, kyseliny močovej a cukru v krvi
  • Element Multi ILM-0001A – meranie celkového lipidového profilu z jednej kvapky krvi: celkový cholesterol TC, cholesterol HDL, triglyceridy TG
  • VISIOLITE – prístroj na orientačné očné vyšetrenie
  • BOSO ABI 100 – meranie priechodnosti ciev dolných končatín; Schiller Cardiovit AT-104PC – snímanie elektrickej aktivity srdca (EKG).

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail