Prednášková časť dní zdravia

Primárne je prednášková časť „Dňa zdravia“ zameraná na tie najvýraznejšie determinanty ovplyvňujúce zdravie zamestnancov.

 

Pri operacionalizácií možných okruhov odborných tém bolo vybraných 6 okruhov, ktoré sú obsahom komplexnej ponuky Dňa zdravia:

 • Zdravie na pracovisku
 • Základy ergonómie
 • Psychická záťaž a jej prevencia
 • Fyzická záťaž pri práci
 • Zdravý životný štýl
 • Rizikové faktory na pracovisku

 

V prípade, že sa dní zdravia zúčastní fyzioterapeut, môžu byť súčasťou prednáškovej časti dní zdravia prednášky:

 • Škola chrbta
 • Základy aplikácie kinesiotapu

 

V prípade, že sa dní zdravia zúčastní klinický psychológ, môžu byť súčasťou prednáškovej časti dní zdravia prednášky na témy:

 • Stres, zvládanie stresu a jeho vplyv na zdravie
 • Relaxačné techniky
 • Zdravé stravovanie ako prevencia vzniku onkologických ochorení
 • Syndróm vyhorenia
 • Problémy v medziľudských vzťahoch a ich riešenie

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail