Kontrola na alkohol, omamné a psychotropné látky

Kontrolu prítomnosti alkoholu vo vydychovanom vzduchu vykonávame špeciálnym certifikovaným a kalibrovaným prístrojom AlcoQuant 6020.

 

AlcoQuant 6020 je prístroj skonštruovaný pre rýchle a presné zistenie prítomnosti alkoholu a je optimálnym riešením pre nasledovné použitia:

  • Overovanie policajným zborom na prítomnosť alkoholu
  • Testovanie väzňov
  • Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.

 

AlcoQuant obsahuje špeciálne elektrochemické činidlo, ktoré vyvolá reakciu iba na alkohol.

 

Kontrolu prítomnosti omamných a psychotropných látok zo slín vykonávame pomocou jednorazového testu DrugWipe 5S. DrugWipe 5S je určený na použitie pri kvalitatívnej detekcii drog v ľudských slinách. Test detekuje prítomnosť marihuany, opiátov, kokaínu, amfetamínov, metamfetamínov vrátane extázy. 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail