Akreditovaný kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00849-2018-OZdV-5 zo dňa 12.2.2018 je spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. oprávnená vykonávať akreditovaný "Kurz prvej pomoci" na pracoviskách v Bratislave, Nitre, Žiline a v Liptovskom Mikuláši.

 

Našim cieľom je naučiť každého účastníka kurzu poskytnúť prvú pomoc každému, kto sa dostane do život ohrozujúcej situácie. Zabezpečiť kurz prvej pomoci na úrovni európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti, informácie o najnovších trendoch a odporúčaniach v oblasti poskytovania prvej pomoci, teoretický prehľad ako postupovať v prípade vzniku nepredvídateľnej, život ohrozujúcej situácie a naučiť praktické zručnosti na zvládnutie konkrétnych život a zdravie ohrozujúcich situácií.

 

Dĺžka akreditovaného kurzu je stanovená na 8,67 vyučovacích hodín, pričom teoretická časť je v trvaní 3 vyučovacích hodín a praktická časť je v trvaní 5,67 vyučovacej hodiny. Podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. je maximálny možný počet 15 účastníkov na jednom kurze.

8,67 vyučovacích hodín (3h teoretická časť, 5,67h praktická časť)

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail